+38(095)206-60-52
+38(097)747-16-70


Main » Wycieczki » Muzeum „Pisanka”

Muzeum „Pisanka”

Muzeum „Pisanka” –to  unikalne muzeum w m. Kołomyja, zbudowane dla przechowywania i eksponowania utworów pisankowego malowania – pisanek.

Architektoniczna budowa o kształcie największego w świecie pisankowego jajka wabi turystów z wszystkich państw świata. Pierwsza muzealna ekspozycja mieściła się w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, architektonicznej pamiątce XVI stulecia. W 2000 roku w centralnej części Kołomyji było specjalnie zbudowano budowlę pod muzeum, która została dokonana o kształcie jajka-pisanki, wysokością 13 m, stalo  ono swoistą wizytówką nie tylko muzeum, ale i całego miasta.

Muzeum było utworzono na podstawie kolekcji pisanek Kołomyjskiego muzeum sztuki ludowej Huculszczyzny i Pokucia imienia J. Kobryńskiego. Tu zebrano kolekcję z ponad 6000 tys. pisanek przedstawionych z zdecydowanej większości obwodów Ukrainy, a także Francji, Indii, USA, Kanady, Szwecji, Pakistanu, Sri Lanki, Czech, Polski, Biłorusi.

Na dziś muzeum przemieniło się w swoistą cerkiew sztuki, obrazów i tradycji