+38(095)206-60-52
+38(097)747-16-70


Zima

Malownicze Vorohta

Vorochta –to  malownicze osiedle, rozmieszczone na wysokości 850 metrów nad poziomem morza, z wszystkich stron otoczone Karpackimi górami.

Ten kraj uważa się jednym z głównych wysokogórskich klimatycznych zdrojowych centrów Zachodniej Ukrainy i Karpat.

Obok z narciarskimi górskimi trasami jest kompleks skoczni, gdzie przeprowadza się przygotowanie ukraińskich sportowców z skoków z skoczni. Sztuczne pokrycie skoczni pozwala ćwiczyć się sportowcom o dowolnej porze roku.

Niedaleko od osiedla znajduje się sportowo-turystyczna baza „Zaroslak”, skąd zaczyna się trasa wspinaczki na najwyższy szczyt Ukrainy – Howerłę.

Verhovina (muzeum p.Kumlika)

To cały skarbiec ciekawych przedmiotów huculskiego bytu. Tu można zobaczyć jak powszednią tak i ślubna odzież Hucułów, charakterystyczne pisane czynele, numizmaty, drewniane zamki, bartki (huculskie siekiery), całą kolekcję nadzwyczajnych muzealnych instrumentów.

Gospodarz przeprowadza wycieczki osobiście i gra na każdym instrumencie.

Za czas przeprowadzony w muzeum turyści dowiadują się o ciekawych momentach bytu , właściwości charakteru Hucułów i ich stosunku do życia, ich pracujące dnie powszednie i jaskrawe święta, ostry humor i  sztukę.

Niezwykłe muzeum utworzyło w malowniczym zakątku huculskich  Karpat – Verchowynie, we własnym domu miejscowy muzyk i kolekcjoner Roman Kumłyk.

Dwór św Mikołaja

Turystyczno – artystyczny kompleks „Majątek Świętego Mikołaja” – to  jeden z uroczych  zakątków Ukraińskich Karpat na terytorium Narodowego parku „Huculszczyzny” na Kosowszczyźnie, który jest artystycznym centrum Huculszczyzny z dobrze zachowanymi unikalnymi przyrodniczymi kompleksami, sprzyjającymi warunkami klimatycznymi dla uzdrowienia dzieci we wszystkie póry roku.

Tu jest zagospodarowane centralna sadyba Świętego Mikołaja , jego roboczy gabinet, master – klasy dziecięcej zabawki, pokój – muzeum sylwestrowo – bożonarodzeniowej zabawki.

W każdym liście do Świętego Mikołaja tają się prawdziwe dziecięce uczucia, otwartość, nadzieja, wiara w cuda.

Manyavsky skit

Pustelnia Maniavska była założona w 1608 roku wychowankami Afońskiego klasztoru  Ivanem Vyszyńskim i Іovem  Kniagynyćkim, który stanął jego pierwszym igumenem.

Pustelnia była potężną ostoją prawosławia na Zachodniej Ukrainie, któremu podporządkowywały się 556 klasztorów, a sama Pustelnia była niezależna od miejscowych hierarchów i bezpośrednio podporządkowywała się patriarchowi..

Architektoniczno-klasztorny kompleks budowl  – to ansambl drewnianych i kamiennych zabudowań, ogrodzonych wysoką kamienną ścianą z wieżami i strzelnicami. Plac klasztoru ma podziemne piwnice, labirynty z tajemnymi wyjściami do gór.

Kiedyś to było miejsce dla modlitwy, oczyszczenia, spowiedzi i komunii, a jednocześnie pewnym skarbcem krajowców w czasy napadów Turków i krymskich Tatarzynów.

Obecnie to Chresto-Vozdvyżeński ascetyczny klasztor, wybitny ośrodek duchowości, kultury i sztuk Ukrainy.

Ta dawna świątynia jest rozmieszczona pomiędzy górskimi skałami Karpat, we        w. Maniava Ivano-Frankovskiego obwodu.

Historia Pustelni Maniavskiej ukrywa dużo nieodgadnionych i niezbadanych arkanów. A największą zagadką dla badaczy zostają lecznicze właściwości wody, która zbiera się w środku jaskini, co utworzył się w olbrzymim kamieniu, który leży na górze obok klasztoru. Istnieje mnóstwo legend i przekazów o życiu zakonników w jaskinii z tego kamienia. I niemal  każda z nich  jest świadectwem leczniczych właściwościach tej wody, którą zakonnicy wykorzystywali dla uzdrowienia chorych. Pewne  nie na próżno ta bryła została nazwana Błogim kamieniem. Jak i setki lat  temu przychodzą dziś do Błogiego kamienia ludzie po błogosławieństwo i uzdrowienie.

Iwano-Frankowsk

Jest to miasto założone w międzyrzeczu dwóch Bystrzyc w 1662 roku polskim magnatem Andrzejem Potockim i nazwano go Stanisławowem dla uczczenia jego syna. 7 maja tegoż roku Stanisławów  otrzymał status miasta z Magdeburskim prawem. Ta data jest uważana za urodziny Ivano-Frankivska.

W ХVIII – XIX w…miasto było znacznym handlowo-rzemieślniczym ośrodkiem Polski, a od 1772 r. – Austrii (od 1867 р.- Austro-Węgrów). Do rozwoju jego rzemioseł i kultury włożyły swój wkład, oprócz Ukraińców, Polacy, Żydzi, Armenczycy, gromady których były tu dosyć  liczne.

Po rozpadzie Austro-Węgrów w 1918 r. była utworzona Zachodnio-Ukraińska Ludowa Republika. Stanisławów w ciągu stycznia-maja 1919 roku był jej stolicą.

 

W 1919-1939 l.- Stanisławów  przebywał w składzie Polski. Od września 1939 po czerwiec 1941- w składzie Związku Radzieckiego.

Podczas Drugiej wojny światowej w ciągu  trzech lat miasto było pod faszystowską okupacją. Na czele walki z zaborcami stanęli działacze podziemia OUN-UPA.

Do tej pory serca odzywa się bólem rozstrzal okupantami 27 patriotów w śródmieściu w listopadzie 1943 r. Ogólnie w Stanisławowie i jego okolicach faszyści zniszczyli ponad 100 tys.  obywateli. 27 lipca 1944 r. miasto było uwalnione wojskami radzieckimi.

W  2002 r. miasto odświętowało  swoje 350 – lecie. Ono było przemianowane i odtąd nosi imię wybitnego pisarza i społecznika Ivana Franki, który nieraz tu bywał, miał dobrych druhów, pisał i czytał swoje utwory.

Obecnie Iwano-Frankiwsk – miasto obwodowego znaczenia, administracyjne, ekonomiczne i kulturalne centrum Przykarpackiego kraju, miasto o europejskim uroku, dawnej sławnej historii, niepowtarzalnych obyczajach i tradycji, wytwornej architekturze..