+38(095)206-60-52
+38(097)747-16-70


Trasa ІІІ

Klasztor Gosiwskyj

Goszowski greckokatolicki klasztor Sw. Vasylija Dużego  we wsi Goszόw uważany za jedną z przenajświętszych religijnych i historyczno-architektonicznych świątyń Zachodniej Ukrainy.

Pierwsze historyczne wspomnienie o Goshowskim klasztorze datowane 1507 rokiem, kiedy on wszedł do rejestru Kijowskiej metropolii. W 1950 roku zostal zamknięty i odnowił swoją pracę tylko w 1991 roku.

Słynie klasztor swoją cudowną ikoną, która jest kopią Belzkiej(Czestochowskiej) ikony Matki Boskiej i zachowuje się w cerkwi Sw. Przemienienia  i uznana przez metropolitę Szeptyckiego.

Już prawie trzy stulecia jadą zewsząd tu pielgrzymi z biadą i radością, z wiarą i nadzieją, z miłością  i pokojem.

Rock Dovbusha

Skały Dovbusza  - unikalny zabytek  historii i przyrody po lodowcowym okresie. Znajduje się na wysokości 668 m w pobliżu wsi Bubnyszcze na terytorium  parku Polanyckiego. Te skaliste występy piaskowców utworzyły ponad 70 mln. lat na dnie morza i sa o niepowtarzalnym ksztalcie i rozmieszczeniu nagromadzonych gigantycznych skał, kamieni.

Skały wykorzystywały się jako twierdza . Jaskiniowe pomieszczenia mają wyraźne geometryczne formy, prawidłowe proporcje, równe powierzchnie pionowych ścian.

Według opowiadań, w 17-18 stuleciach tu przebywały opryszki, które wykorzystywały skały pod skarbcy, a nazwane tak dla uczczenia legendarnego opryszka Оleksy Dovbusza.

Ten unikalny skalno-jaskiniowy kompleks jest włączony do listy pamiątek przyrody republikańskiego znaczenia, jako botaniko-geomorfologiczny rezerwat, co ma naukową, rekreacyjną i turystyczną wartość.